دیدار مدیر عامل وقت شرکت فرآورده های گوشتی رباط کریم جناب آقای مصطفی عبدالهی از بنیان گذار و موسس شرکت رباط جناب آقای دکتر واغیناک قازاریان وگفت و گوی دوستانه در باره مسائل روز و امور شرکت و آسوده خاطر ساختن آقای دکتر در باره حفاظت و ارتقا دادن روز افزون میراث وی .

منتشرشده در اخبار

شرکت فرآورده های گوشتی رباط کریم که در حال حاضر به تهیه و تولید انواع سوسیس و کالباس از گوشت قرمز و سفید بنام تجاری رباط اشتغال دارد در تاریخ 1365 شروع به فعالیت نمود..


تلفن: 88319881

خیابان قائم مقام فرهانی ، خیابان فجر ، پلاک 15 واحد دو

All Right Reserved By RobatCo.com | Design by Artnik

Search